Skoči do sadržaja

Politika privatnosti

Vaša privatnost nam je važna!

U našoj Obavijesti o privatnosti možete doznati: koje vrste podataka obrađujemo, zbog čega to činimo, s kojom pravnom osnovom, tko može imati pristup podacima te prava koja imate sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

1. Voditelj obrade

Faktograf – udruga za informiranu javnost
Ulica Franje Petračića 6, 10000 Zagreb,
OIB: 68491626000
Službenik za zaštitu podataka: [email protected]

2. Prikupljanje i obrada podataka

U nastavku navodimo obrade koje provodimo u sklopu rada Klimatskog portala.

Više o obradama vezanima uz rad udruge Faktograf kao nakladnika medija Faktograf.hr možete pročitati u Obavijesti o privatnosti na stranici udruge.

Objava članaka 

 • Vrsta podataka: Podaci o pojedincu sadržani u članku
 • Pravna osnova: Legitimni interes
 • Rok zadržavanja: Članci se ne brišu

Pohvale čitatelja i čitateljica

 • Vrsta podataka: Ime i prezime, datum, sadržaj (screenshot pohvale)
 • Pravna osnova: Legitimni interes
 • Rok zadržavanja: dvije godine

Evidencija prijetnji

 • Vrsta podataka: ime, prezime, datum prijetnje, arhivirani komentar, kako je prijetnja poslana
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Rok zadržavanja: do zastare kaznenog djela prijetnje

3. Koja su prava korisnika i kako ih ostvariti

Korisnici Klimatskog portala imaju mogućnost ostvarenja prava na:

 • Pristup osobnim podacima
 • Ispravak netočnih podataka
 • Prenosivost podataka
 • Brisanje osobnih podataka
 • Ograničenje obrade
 • Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Ostvarenje prava možete zatražiti:

 • slanjem maila našem službeniku za zaštitu podataka: [email protected]
 • slanjem zahtjeva na fizičku adresu: Ulica Franje Petračića 6, 10000 Zagreb

Na mail adresu našeg službenika možete se obratiti i za sve druge upite vezane uz prikupljanje i obradu podataka.

Na sve zahtjeve se očitujemo u zakonskom roku od trideset dana.

Prigovor na određenu obradu možete uputiti nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka: Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), na adresu: Selska cesta 136, 10 000 Zagreb; mail adresa: [email protected]

4. Odnos s primateljima i izvršiteljima obrade

Vaše osobne podatke prosljeđujemo drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. Sudovima).

Za komunikaciju s čitateljima koristimo servis WhatsApp Channels. Udruga Faktograf nema pristup vašim osobnim podacima kada koristite naš WhatsApp kanal, ali tvrtka Meta kao vlasnik platforme prikuplja podatke o vašoj aktivnosti u svrhe pružanja usluge, analitike i sigurnosti. Primjeri podataka su vrsta sadržaja koji gledate, interakcije sa sadržajem, metapodaci o kanalima i njihovom sadržaju, reakcije sljedbenika i gledatelja, kao i obrasci korištenja. Više na WhatsApp Channels politika privatnosti.

Koristimo set alata Google Workspace za suradnju, cloud usluge i produktivnost. Zbog toga je Google LLC izvršitelj obrade za sljedeće obrade: upiti čitatelja, pohvale čitatelja, evidencija prijetnji – Googleova politika privatnosti.

Određenim obradama vezanima za web stranicu i email pristup mogu imati naša webmaster te hosting tvrtka, s kojima su potpisani posebni Sporazumi o obradi podataka.

5. Sigurnost obrade podataka

Koristimo primjerene organizacijske i tehničke mjere kako bismo zaštitili osobne podatke od gubitka, krađe, kao i neovlaštene upotrebe, korištenja ili modifikacije.

Udruga Faktograf ima imenovanog vanjskog stručnjaka kao službenika za zaštitu osobnih podataka te je prošla edukaciju o pravima i obvezama koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka.