Skoči do sadržaja

O nama

Zašto smo pokrenuli Klimatski portal?

Klima na Zemlji mijenja se pred našim očima. Kako prosječna globalna temperatura raste, tako se povećava i učestalost ekstremnih vremenskih pojava. Oluje i poplave, požari i suše, toplinski udari i hladne fronte redaju se učestalošću kakvu znanstvenici nikad ranije nisu zabilježili. Klimatska kriza ostavlja trajne posljedice po živote i zdravlje svih živih bića na Zemlji, a remeti i gospodarske procese na kojima počiva naša globalizirana civilizacija.

Zbog svega navedenog pokrenuli smo Klimatski portal. Redakcija ovog portala vjeruje da nema važnije teme od klimatske krize. Stoga je nužno da javna rasprava o klimatskoj krizi bude čvrsto utemeljena u činjeničnoj stvarnosti i zdravom razumu. Svojim radom želimo pridonijeti toj raspravi, producirajući dobro novinarstvo; ono koje smješta u kontekst, ističe bitno i razjašnjava nejasno.

Klimatski portal tretira klimatsku krizu kao sveobuhvatan problem koji je ne samo nužno, nego i moguće riješiti. Naš slogan, fokus na rješenja, ilustrira kakvim se novinarstvom želimo baviti; cilj nam je promijeniti smjer javne rasprave o klimatskoj krizi i zelenoj tranziciji – odmaknuti se od senzacionalizma, zastrašivanja i negiranja problema, a otvoriti prostor za stručna mišljenja, argumentirane rasprave i dobre ideje.

Vjerujemo da društvena uloga novinarstva nije samo kritika društvenih problema, već i potraga za rješenjima. Stoga ćemo se voditi principima novinarstva fokusiranog na rješenja (eng. solutions journalism).

Istraživat ćemo primjere tehnoloških i političkih postignuća kojima je moguće rješavati različite aspekte klimatske krize, razmatrati i pravednost, ne samo efikasnost predloženih rješenja, ojačati ulogu koju u javnoj raspravi o klimatskoj krizi imaju mišljenja relevantnih stručnjaka, utemeljena na prikupljanju, obradi i interpretaciji podataka.

Na Klimatskom portalu razotkrivat ćemo i dezinformacije vezane za klimatske promjene, s posebnim fokusom na tvrdnje kojima je cilj umanjiti problem s kojim se suočavamo te na propagandne pokušaje usmjeravanja društva prema određenim tehnološkim rješenjima u sklopu neizbježnog procesa tzv. zelene tranzicije.

Naime, jedno od najvažnijih pitanja zelene tranzicije bit će rasprava o tome koje tehnologije za proizvodnju energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova treba prioritizirati, tj. što treba ili ne treba poticati javnim sredstvima i politikama.

Publici Klimatskog portala želimo približiti realnost klimatske krize, društvo želimo učiniti otpornijim na manipulaciju i propagandu i spremnijim na donošenje kvalitetnih i informiranih odluka – jer će izbor najboljih rješenja u konačnici ovisiti upravo o društvenom dogovoru.

Metodologija rada

Kako je Klimatski portal novi medijski projekt udruge Faktograf, tako ćemo se u svom radu pridržavati najboljih metodoloških praksi međunarodne fact-checking zajednice.

Posebno se to odnosi na transparentnost izvora informacija koje objavljujemo, kao i izvora financiranja Klimatskog portala.

U svom radu koristit ćemo sljedeće kategorije izvora: službeni izvori (podaci i priopćenja javnih institucija i drugih tijela javne vlasti), znanstvena istraživanja, podaci organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, mišljenja relevantnih stručnjaka i medijske arhive.

Oslanjat ćemo se prvenstveno na primarne izvore te čitatelje pokušati uputiti na što veći broj različitih relevantnih izvora podataka o temama koje obrađujemo. Anonimne izvore koristit ćemo iznimno, isključivo u slučajevima kad procijenimo da za to postoje valjani sigurnosni razlozi.

Klimatski portal u svom novinarskom radu prioritizira teme od javnog interesa i razotkrivanje dezinformacija vezanih za klimatsku krizu. Tvrdnje čiju točnost provjeravamo biramo prateći medijske izvještaje i javnu raspravu na društvenim mrežama, a trudimo se i što je više moguće odgovarati na pitanja naših čitateljica i čitatelja.

Međutim, sama borba protiv klimatskih dezinformacija nije dovoljna da bi se osigurala kvalitetna javna rasprava o klimatskoj krizi – razotkrivanje činjeničnih netočnosti samo je prvi korak. Jednako nam je važno čitateljima i čitateljicama Klimatskog portala pružati relevantne i kvalitetno obrađene informacije o klimatskim promjenama i tehnološkim mogućnostima za prilagodbu i nošenje s klimatskom krizom.

Članke ćemo objavljivati u sljedećim rubrikama: Energija, Zdravlje i okoliš, Znanost, Klimatska pravda te Dezinformacije o klimi.

U rubrici Energija bavit ćemo se problematikom energetskih sustava, poljoprivredne proizvodnje i prometa.

U rubrici Zdravlje i okoliš izvještavat ćemo o onečišćenju i zaštiti prirodnog okoliša, gospodarenju otpadom te utjecajima ekološke devastacije na zdravlje.

Rubrika Znanost bit će posvećena znanstvenim i tehnološkim dostignućima i spoznajama vezanima uz klimatsku krizu i zelenu tranziciju.

U rubrici Klimatska pravda fokusirat ćemo se na kvalitetna rješenja i dobre političke prakse usmjerene na saniranje i prevenciju društvenih nejednakosti izazvanih klimatskom krizom ili zelenom tranzicijom.

U rubrici Dezinformacije o klimi bavit ćemo se problematikom činjenično netočnih i neutemeljenih narativa i tvrdnji čije kolanje javnim i digitalnim prostorom otežava i usporava napore da se riješi problem klimatske krize.

Najvažnije članke Klimatskog portala moći ćete i slušati, u formi audio podcasta.

Klimatski portal će se od portala Faktograf.hr razlikovati utoliko što smo metodologiju rada odlučili proširiti uvođenjem temeljnih postulata novinarstva fokusiranog na rješenja (eng. solutions journalism).

U pitanju je rastući pokret unutar globalne novinarske zajednice koji se vodi idejom da društvena uloga novinarstva ne bi trebala biti samo kritika društvenih problema, već i predlaganje potencijalno boljih rješenja. Najkvalitetniji primjeri novinarstva fokusiranog na rješenja u prvom koraku identificiraju problem, zatim kreću u potragu za potencijalnim rješenjima, traže primjere implementacije predloženog rješenja te podatke koji govore o rezultatima implementacije i naučenim lekcijama.

Smatramo da je spoj ova dva metodološka pristupa najprikladniji način izvještavanja o klimatskoj krizi i zelenoj tranziciji, jer se radi o najvažnijem problemu s kojim smo se kao civilizacija susreli, a za čije je rješavanje nužno inzistirati na činjeničnoj točnosti i utemeljenosti pri donošenju odluka.

Sloganom Klimatskog portala, fokus na rješenja, vodit ćemo se i prilikom objave kraćih vijesti iz Hrvatske, regije i svijeta, a koje ćemo probirati s ciljem informiranja javnosti o znanstvenim, tehnološkim i političkim postignućima koja imaju potencijal da predstavljaju dio rješenja za slojevit civilizacijski problem klimatske krize.

Želimo čuti i vaše mišljenje, prijedloge tema i konstruktivne kritike. Podijelite s nama što vas najviše zanima kada su u pitanju klimatska kriza i zelena tranzicija. Kontakte redakcije možete pronaći OVDJE.

Cilj Klimatskog portala je poticati promjenu smjera u javnoj raspravi vezanoj za klimatsku krizu, otvarajući prostor za stručna mišljenja, argumentirane rasprave i dobre ideje. Smatramo da je takav sadržaj nužan kao protuteža medijskom senzacionalizmu, zastrašivanju javnosti i negiranju problema, učestalo zastupljenih u javnom prostoru kada se govori o klimatskoj krizi. Zajedno možemo ostvariti taj cilj.

Kako se financiramo

Financijske izvještaje udruge Faktograf, nakladnika Klimatskog portala, možete pronaći ovdje.

Klimatski portal pokrenut je u okviru projekta Činjenice o klimatskoj krizi – klima.faktograf.hr. Projekt je sufinanciran putem bespovratne potpore dodijeljene od strane Agencije za elektroničke medije u okviru Programa potpora male vrijednosti (de minimis) za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I2 Uspostava provjere medijskih činjenica iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost. Izneseni stavovi i mišljenja izneseni na ovom portalu samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije. Europska unija i Europska komisija ni Agencija za elektroničke medije ne mogu se smatrati odgovornima za njih.